In ons belgisch recht is het zo dat de persoon die schade lijdt, zelf de nodige stappen moet zetten om zijn vergoeding te bekomen. Dit is niet zo evident, rekening gehouden met ons zeer complex rechtssysteem. Zeer dikwijls moeten wij ons gelijk proberen te halen voor de Rechtbank. Zware kosten van advocaat, deurwaarder,.. enz zijn dan te verwachten. De verzekering rechtsbijstand betaalt deze kosten voor u.

Het moet niet altijd zo'n vaart lopen. Een eenvoudige verkeersovertreding met de fiets of als voetganger kan u al het bezoek opleveren van een deurwaarder om te verschijnen voor de Politierechtbank. Geen nood, uw verzekering rechtsbijstand betaalt volledig uw advocaat. Op de koop toe mag u die advocaat zelf kiezen. Maar er is meer. Uw privéleven is immers meer dan fietsen en wandelen. De verzekering rechtsbijstand privé leven biedt u een uitgbreide lijst van mogelijke waarborgen.

Enkele voorbeelden:

Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

Het hoeft niet alleen om brand te gaan. Ook bij een waterschade, stormschade, glasbraak, electrische schade kan het tot een conflict komen met uw brandverzekeraar. Deze verzekering behartigt desgevallend uw rechten. We kennen de klassieke uitspraak :"als je premies moet betalen moet dit altijd onmiddellijk gebeuren... maar als je moet krijgen van je verzekering... dat is een ander paar mouwen."

Als professioneel verzekeringsmakelaar zijn wij dagelijks in de weer om de rechten van onze klanten te vrijwaren. Meestal lukt dit ons vrij goed. De uitgaven waartoe een brandverzekeraar soms genoodzaakt is kunnen zeer hoog zijn. Denk maar aan een totale brand van uw woning. Er kan aldus een conflict ontstaan omtrent het te betalen bedrag, de termijn,... enz. U kan dan beroep doen op uw verzekering rechtsbijstand nà brand die desgewenst een expert zal aanstellen om uw belangen waar te nemen. In het slechtste geval kan u zelfs beroep doen op een advocaat om uw zaak voor de rechtbank te brengen. Alle kosten hieraan verbonden worden door deze verzekering rechstbijstand gedragen.