U bent er in geslaagd enkele grote namen op het programma te krijgen van het jazz-festival dat u organiseert

Bravo maar wat indien de weergoden u slecht gezind zijn? Of één van die "grote namen" daagt niet op wegens ziekte. De verzekering evenementen kan u helpen. De organisatie van dergelijk festival kan een smak geld kosten. Als er iets fout loopt zoals slecht weer of het niet opdagen van de artiest kan dit tot een stevige financiële kater leiden. Zelfs in ons regenachtig België slagen we er in u in te dekken tegen de financiële verliezen die u kan lijden indien het festival niet of slechts gedeeltelijk kan doorgaan. Graag maken wij u een vrijblijvende offerte.

Raadpleeg ook de verzekeringen voor clubs, organisaties en verenigingen waar u nog meer informatie vindt. Vergeet zeker ook niet de Verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Niet meer goedkoop zo'n caravan of mobilhome. Vergeet vooreerst niet dat een caravan dient aangegeven te worden bij uw autoverzekering. U dient immers in het bezit te zijn van een "groen verzekeringsbewijs". U dient dus niet enkel een groen verzekeringsbewijs te hebben voor uw auto ook uw caravan dient er een te hebben. Althans als we over een mobiele caravan spreken. Een stacaravan die enkel vervoerd wordt op een oplegger dient dus niet aangegeven te worden aan uw autoverzekering.

Rijden met een caravan is niet zo evident. Houdt u daarom strikt aan het opgegeven laadvermogen. Spreek tevens eens met een vrachtwagenchauffeur. Die weet immers alles over rijden met een aanhangwagen. De mobilhomes laten we hier even ter zijde. Dit betreffen immers zelfrijdende voertuigen. Graag verwijs ik naar onze rubriek omtrent "voertuigen". Voor wat uw caravan of stacaravan betreft hebben wij heel specifieke mogelijkheden eigen aan de verschillende risico's zowel tijdens het rijden als tijdens het verblijf.

Er gaat toch niets boven een zeiltochtje of met een motorboot door het water scheren

Jazeker, maar zonder risico's is deze hobby echt niet.

Haren in de wind, een frisse neus, het zilt van zeewater...

De ultieme ontspanning in het weekend nà een drukke werkweek. Of een welverdiende vakantie. Het is je van harte gegund.

Zowel het zeilen als het motorboot-varen zijn voor velen een passie. Vergeet echter niet ons vooraf te contacteren. Net zoals met een auto zijn er diverse risico's te bekijken: schade aan derden (het overvaren van een zwemmer, een aanvaring met een andere boot,...) evenals de schade aan de boot zelf (kapseizen van de zeilboot, schade aan polyesterromp van de motorboot,...). Zonder uiteraard de passagiers te vergeten die gewond kunnen raken. Wij hebben de passende antwoorden voor u klaar.

Het besturen van een sportvliegtuig blijft allicht voor velen een droom. Onnodig te vermelden dat deze sport niet zonder risico's is. De risico's van de luchtvaart gaan uiteraard in een eerste fase over schade aan derden ten gevolge van een crash. Anderzijds zijn daar ook de schade aan het toestel zelf, verwondingen van passagiers en schade aan de vervoerde goederen en bagage.

De wetgever heeft deze risico's op internationaal vlak grotendeels geregeld. Er is dan ook een deugdelijk verzekerings-antwoord op alle risico's die met de luchtvaart te maken hebben.

Voor de plaatselijke kunstkring of fotoclub of hobbyclub kan een tentoonstellingen verzekering heel wat narigheid besparen. Van nagel tot nagel. Je organiseert een tentoonstelling. De kunstwerken worden dus op diverse plaatsen opgehaald, met de wagen, te voet, met de vrachtwagen,... enz. Ze worden gedurende een bepaalde tijd tentoongesteld in een zaal. Naderhand dienen deze kunstvoorwerpen uiteraard teruggebracht.

De risico's van al deze operaties zijn uiteraard heel groot. Wij kunnen u echter helpen. De tentoonstellingen verzekering verzekert de kunstvoorwerpen "van nagel tot nagel". Dit betekent dat de kunstvoorwerpen gedekt zijn vanaf het ogenblik dat ze thuis "van de nagel" genomen worden tot ze er terugkeren. Een veiliger oplossing om deze kostbaarheden te beschermen is er niet. De premie voor deze verzekering is afhankelijk van: waarde en aard van de kunstvoorwerpen, duur van de tentoonstelling, plaats en beveiliging van de tentoonstellingshall, vervoermiddelen en zo meer.

U bent de trotse eigenaar van een kostbaar schilderij? Of een familiejuweel? Of duur muziekinstrument?

Dan moet u allicht een verzekering "alle risico's" overwegen. Soms heb je heel lang gespaard om uw ultiem juweel, muziekinstrument, schilderij,... enz te kopen. Of krijg je via erfenis dergelijk kostbaar stuk in uw bezit. Uw bestaande brandverzekering voor de woning biedt u slechts gedeeltelijk waarborg hiervoor. Daarom bestaat deze speciale verzekering die uw kostbaar bezit tegen "alle risico's" waarborgt. Dus ook als uw schilderij pardoes op de grond valt omdat de haak los komt uit de muur of omdat zoontje lief uw uniek viool op de grond laat vallen of uw juweel gestolen wordt. Uiteraard is de premie voor dergelijke verzekering van veel elementen afhankelijk.

U bent bestuurlid van de voetbalclub, de visclub, de fotoclub, een wandelclub, de dansschool, wielervereniging, oudercomité of gewoon een buurtvereniging?

Sta dan even stil bij de vele risico's die hobby- of sportbeoefening met zich meebrengen. Graag hebben we het hier even over de verzekeringen "aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" voor uw leden.

Verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid"

Een moeilijk woord, maar het gaat hem steeds over schade die uw leden kunnen toebrengen aan derden (dit zijn mensen die niets met de club te zien hebben) of aan de leden onderling.

Enkelijke voorbeelden:

En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Indien er door leden van uw vereniging schade berokkend wordt aan derden of aan andere leden dan kan uw vereniging hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent dat de vereniging opdraait voor de financiële gevolgen van het schadegeval. Het ongeval zelf kunnen wij niet vermijden; wel kunnen wij u verzekeren voor de financiële gevolgen ervan. De verzekering betaalt dan in uw plaats de lichamelijke en stoffelijke schade. De premie voor deze verzekering is afhankelijk van de aard van uw vereniging, aantal leden, aantal en soort van activiteiten enz.

Verzekering lichamelijke ongevallen

In de verzekering, hierboven toegelicht, hadden we het dus steeds over schadegevallen waarbij door iemands fout schade toegebracht wordt aan iemand anders. Als iemand van uw vereniging gewond raakt in een ongeval is dit niet altijd de fout van iemand anders.

Enkele voorbeelden:

Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij iemand gewond raakt zonder dat iemand anders de schuld draagt. Hiervoor dient de verzekering "lichamelijke ongevallen" of ook nog "persoonlijke ongevallen" genoemd. Deze verzekering voorziet in de uitbetaling van bedragen ingeval van: overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten. Ook hier is de premie afhankelijk van de aard van uw vereniging, de activiteiten, het aantal leden, enz.