De omniumverzekering vergoedt schade aan uw wagen De omniumverzekering betreft een niet-verplichte verzekering. Deze vergoedt de schade aan uw eigen wagen, zelfs door uw fout. Tevens is er vergoeding voorzien bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten. De verzekering "omnium" is een verzamelwoord voor een aantal bijkomende waarborgen in uw voertuigverzekering (dus bijkomend aan de verplichte waarborg burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand). Globaal onderscheiden we 2 soorten "omnium"-verzekering:


Volledige omniumverzekering

Deze verzekering omvat de waarborgen eigen schade, brand, diefstal, glasbreuk en natuurkrachten.

Eigen schade

De belangrijkste waarborg: dekt alle schade aan de wagen door ongeval (ongeval in fout, zelf tegen uw garage rijden, vandalisme door derden, vluchtmisdrijf van de aanrijder,...). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers betwisting ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd... In deze gevallen kan het maanden duren voor u vergoed wordt. De verzekering omnium betaalt u terstond.

Brand

Brand van het voertuig ontstaan in de motor of de elektrische leidingen enz. Ook schade aan de wagen ten gevolge van brand van uw woning of garage.

Diefstal

Waarborg spreekt voor zichzelf. Hier betalen we de wagen indien hij gestolen wordt (30 dagen wachttijd). Zo hij vroeger teruggevonden wordt, wordt de schade aan de wagen betaald. Ook schade aan de wagen door een poging tot diefstal is gedekt. (voorbeeld: verwrongen sloten, deurbeschadigingen..enz.)

Glasbreuk

Waarborgt het breken van de voorruit, zijruiten en achterruit door om het even welke oorzaak (opspattende stenen, inbraak, laten vallen van een voorwerp...)

Natuurkrachten

Alle schade door natuurevenementen zoals neervallende rotsen, hagelstenen, stormschade, overstromingen, vallende bomen, bliksem, aardbeving... evenals schade door aanrijding met loslopende dieren.

Mini omnium

Deze verzekering bevat de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk en natuurkrachten. Dus niet de waarborg eigen schade.

Vrijstelling of franchise

Dit is het bedrag dat steeds afgetrokken wordt van de vergoeding. De vrijstelling bedraagt steeds een bepaald % van de waarde van het voertuig. Dit kan 0%, 1%, 2,5% ... enz tot 5% zijn afhankelijk van de gekozen maatschappij en premie. Hoe hoger de vrijstelling hoe lager de premie. Evenwel is de vrijstelling slechts van toepassing op de waarborg eigen schade. Op de waarborgen brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten is er géén vrijstelling waardoor in principe de volledige schade betaald wordt.


Verzekerde waarde

Een vraag die meestal opduikt is: hoeveel krijg ik als het voertuig totaal verlies is na een zwaar ongeval, diefstal of brand? Hier zijn er 2 formules te kiezen namelijk:

Aangenomen waarde

Dit betekent dat de waarde die u bij totaal verlies zal krijgen vooraf bepaald is in de polis. U heeft dus nimmer een discussie met de expert over het bedrag van de waarde van uw wagen. Ze wordt als volgt bepaald: de eerste 6 maanden wordt u vergoed aan 100%. Er wordt dus géén sleet afgetrokken. Daarna vermindert de waarde van het voertuig met 1% per maand. Dit betekent dus dat u na 1 jaar rijden met de wagen nog steeds 94% van de waarde zou krijgen. Zelfs na 3 jaar krijgt U nog steeds 70%.

Werkelijke waarde

Dit betekent dat de waarde op het ogenblik van het ongeval geschat wordt door een expert. Er gebeurt dus aftrek van sleet in functie van het jaartal, km-stand, onderhoud... van de wagen. In de beide formules wordt de BTW steeds terugbetaald (tenzij voor handelaars voor wie de BTW aftrekbaar is). Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

Vermijd diefstal van uw auto. Tips tegen carjacking en autodiefstal aangeboden door de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse zaken.

Deze autoverzekering, wettelijk verplicht gemaakt sedert meer dan 50 jaar, heeft als doel om in uw naam, de schade te betalen die u aan andere weggebruikers veroorzaakt. Schadegevallen die meer dan 1 miljoen euro kosten zijn, bij zware verwondingen of blijvende invaliditeiten, niet abnormaal. Zoals de benaming weergeeft betreft het hier een wettelijk verplichte verzekering. De premie varieert sterk volgens het vermogen van de wagen (KW), leeftijd van de gebruikelijke bestuurder en schade-verleden. U wenst een persoonlijke en vrijblijvende offerte? Contacteer ons.

Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

In ons belgisch recht is het zo dat de persoon die schade lijdt, zelf de nodige stappen moet zetten om zijn vergoeding te bekomen. Dit is niet zo evident, rekening gehouden met ons zeer complex rechtssysteem. Zeer dikwijls moeten wij ons gelijk proberen te halen voor de rechtbank. Zware kosten van advocaat, deurwaarder,.. enz zijn dan te verwachten. De verzekering rechtsbijstand betaalt deze kosten voor u.

Ik heb reeds de verplichte autoverzekering. Waarom dan nog een verzekering rechtsbijstand?

Wat doet uw verplichte autoverzekering? Heel eenvoudig: als u een ongeval in fout veroorzaakt betaalt deze verzekering in uw plaats de schade aan de tegenpartij. Dit is al heel wat natuurlijk maar als je dus een ongeval "in recht" hebt neemt deze verzekering geen actie.

Wie zorgt er dan voor dat ik vergoed word?

Juist ja... uw verzekering rechtsbijstand. Zodra je het slachtoffer bent van een ongeval "in recht" schiet deze verzekering in aktie om uw vergoeding te bekomen. Dit kan op minnelijke basis gebeuren en als het niet lukt verdedigt uw verzekering rechtsbijstand uw zaak bij de rechtbank.

En is dit alles?

Neen hoor; er is nog veel meer werk voor uw verzekering rechtsbijstand. Enkele voorbeelden:

En zo kunnen we nog wel een serie voorbeelden aanhalen...