De familiale verzekering is wellicht de meest gekende van alle aansprakelijkheidsverzekeringen. Meer officieel heet deze verzekering eigenlijk "burgerlijke aansprakelijkheid privé leven". Kortweg kunnen we stellen dat deze verzekering u dekt voor alle schade waarvoor u burgerlijk aansprakelijk bent veroorzaakt door uzelf en uw gezinsleden tijdens het privé-leven. Een hele mond vol maar korter kunnen we de beschrijving echt niet maken.

Voorbeelden van schadegevallen?

Ik heb geen kinderen en geen hond... geen familiale verzekering nodig?

De genoemde voorbeelden van schadegevallen maken duidelijk dat deze verzekering een must is, ook als je geen groot gezin hebt. Ook een alleenstaande kan diverse schadegevallen veroorzaken. Ook je woning, tuinmachines, hobby-beoefening kunnen oorzaak zijn van diverse schades. Ook als gepensioneerde mag je niet zonder deze verzekering: ouder worden brengt immers de nodige ongemakken met zich mee waardoor een ongeval snel gebeurd is.

Ik word aangereden op het zebrapad en raak gewond. Wat nu?

Indien u een schadegeval "in fout" veroorzaakt zal de familiale verzekering in uw plaats de tegenpartij vergoeden. Indien u "in recht" bent dient er natuurlijk niet betaald te worden. U dient echter zelf vergoed te worden. In de familiale verzekering zit gelukkig ook een waarborg "rechtsbijstand". Uw familiale verzekering zal aldus voor u in de bres springen om uw schade bij de tegenpartij te verhalen. Indien nodig betaalt zij uw advocaat om op de rechtbank op te treden als er niet minnelijk kan geregeld worden.

En de franchise?

Alom gekend in de familiale verzekering is de vrijstelling of franchise. Dit betekent dat de schade die u veroorzaakt betaald zal worden onder aftrek van een vrijstelling van ongeveer 200 euro. U zult deze vrijstelling zelf dienen te betalen. Of het hem nu gaat om een zware of lichte schade, het bedrag van de vrijstelling blijft hetzelfde. Opgepast: deze vrijstelling is enkel van toepassing op de stoffelijke schade die u berokkent. Dus bij vergoeding van verwondingen wordt de vrijstelling niet afgetrokken en wordt de schade integraal betaald.

Duur zeker?

Wellicht de goedkoopste verzekering. Minder dan 100 euro per jaar afhankelijk van de geboden waarborgen, uw gezinssamenstelling en zo meer. Contacteer ons voor de juiste waarborg voor uw persoonlijke situatie.


Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

U ORGANISEERT EEN FUIF? EEN WIJKFEEST? EEN SPORTEVENEMENT?

Vergeet dan niet dat de wet van 30 juli 1979 u verplicht tot het nemen van voormelde verzekering.

DE WET VAN 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING EN BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING HIEROMTRENT

De jaren 70-80 werden gekenmerkt door enkele stevige branden in dancings, schietstanden, en andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek. Ingevolge diverse problemen van brandveiligheid en vergoeding van slachtoffers ontstond deze wet.

Belangrijkste punt in deze wet is de invoering van een "objectieve" aansprakelijkheid van de uitbater voor brand en ontploffing. Dit betekent dat de slachtoffers niet langer een fout of tekort dienen te bewijzen. Neen, de uitbater moet steeds opdraaien voor de schade of hij hier nu wel of niet iets kan aan doen. Tevens wordt de wettelijke verplichting ingevoerd tot het nemen van een verzekering hiervoor. De verzekeringsmaatschappij levert hiervan een attest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester.

De volledige tekst van de wet kan u hier lezen.

Wie moet deze verzekering nemen? Het koninklijk besluit van 28 februari 1991 geeft het antwoord.

Algemeen beoogt de wetgever alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het behoort de exploitant toe de verzekering te nemen; dit kan dus de eigenaar zijn doch het kan ook de huurder of gebruiker zijn. Het KB somt de volledige lijst op. U kan de volledige tekst hier lezen. In totaal gaat het om 25 categoriëen van uitbatingen. Ziehier de voornaamste:

Tevens is het belangrijk te melden dat de wetgever geen vrijstelling verleent voor tijdelijke evenementen. Een tent voor het wijkfeest in uw buurt ontsnapt dus niet aan de verplichtingen van deze wet.

Tijdens een jachtpartij kan het al eens gebeuren dat een lading hagel niet echt terecht komt waar de jager het wenste.

Opgepast: de jachtverzekering is wettelijk verplicht.

Misschien niet door iedereen geweten doch de jachtverzekering is, net als uw autoverzekering, een wettelijk verplichte verzekering (Koninklijk Besluit van 15 juli 1963) Deze verzekering vergoedt de schade die een jager aan derden kan veroorzaken tijdens het jagen. Ook de schade aan collega-jagers is gedekt. Denk maar aan de diverse jachtongevallen die reeds gebeurden met afketsende hagel of kogels op bevroren boomschors.

Jachtvergunning

De jaarlijkse jachtvergunning wordt pas afgeleverd bij vertoon van het verzekeringsbewijs.