Deze verzekering, in oorsprong gemaakt om de begrafeniskosten te betalen, is ondertussen uitgegroeid tot heel wat meer dan enkel maar kosten betalen. Geregeld maken mensen zich zorgen omtrent hun laatste moment. Soms zijn zij alleenstaand en wensen zij niet dat hun familie voor de kosten en andere romslomp moet opdraaien. Soms zijn mensen de langst levende uit een familie. Of gewoon wenst men vooraf alles te regelen voor een gerust gevoel.

De uitvaartverzekering biedt u hier een goed antwoord. Immers, niet onterecht maakt de grootste uitvaartverzekeraar publiciteit met "wij regelen, verzorgen én betalen de uitvaart". Met een kleine premie kan u er voor zorgen dat de begrafenis niet alleen betaald wordt maar ook voor u geregeld wordt. Inbegrepen alles wat uzelf vooraf heeft beslist: begrafenis of crematie, bloemen, muziek, rouwmaaltijd, rouwberichten,... enz.

De vergrijzing van de bevolking; wij leven alsmaar langer. De begrotingsmaatregelen van onze regering. Het generatiepact. De pensioenproblematiek. De tekorten in de sociale zekerheid. De dalende geboortecijfers, de werkloosheid, de besparingsmaatregelen. Alleen bij verzekeraars, en dus niet bij de bank, zijn uw stortingen gewaarborgd. U kan dus geen verlies lijden. Daarenboven geniet u van een gewaarborgde rente die hoger is dan bij spaarboekjes. Daar bovenop komt nog een winstdeelname die jaarlijks definitief verworven is; zij wordt dus vastgeklikt. Door de belastingswinst ten slotte bekomt u een zeer hoog rendement dat nergens haalbaar is.

Wij stellen voor dat u ons belt voor een vrijblijvend onderhoud waarbij we u alle details haarfijn uitleggen. Nu al meer weten? Lees deze handige brochure uitgebracht door de beroepsvereniging Assuralia.

De levensverzekering biedt echt heel veel mogelijkheden. We kunnen ermee sparen voor later net zoals bij pensioensparen. Daarbij kan ook nog een overlijdensverzekering genomen worden en zelfs een waarborg bij werkonbekwaamheid. Er zijn dus diverse combinaties en mogelijkheden volgens de wens van de klant.

Waarom is zij een van de beste spaarvormen?

Denk even na, indien je zou overlijden, hoe jouw nabestaanden er financieel zouden voor staan. De overlijdensverzekering steekt een handje toe. Misschien nam u reeds een schuldsaldoverzekering (zie hoger). Zeer goed maar dit is doorgaans niet voldoende. Denk maar aan de diverse kosten dat een overlijden meebrengt, successierechten, een inkomen dat wegvalt, blijvende vaste kosten zoals huur, verwarming, electriciteit, autokosten, studerende kinderen ... enz.

Hiervoor is een overlijdensdekking verantwoord. U kiest zelf het te verzekeren kapitaal, de duurtijd van de polis (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, tot je pensioen,... alles kan) en de betalingswijze van de premies (jaarlijks, 6-maandelijks, 3-maandelijks, maandelijks). Deze verzekering kan ook fiscaal aftrekbaar zijn zowel als levensverzekering als in de rubriek "pensioensparen". Dergelijke verzekering is goedkoper dan je vermoedt. Indien je ons contacteert krijg je meer details. Graag tot uw dienst als u de toekomst van wie u dierbaar is wil veilig stellen, althans financieel.

Zeer gebruikelijk bij huisleningen. Wanneer je een lening aangaat heb je een schuld die daalt naarmate je terugbetaalt. Je neemt dus best een schuldsaldoverzekering. Hoe de verzekering werkt zit precies in haar benaming: zij verzekert de uitstaande of resterende schuld. Naarmate de schuld daalt, daalt ook het verzekerd bedrag. Daarom is dit de goedkoopste oplossing.

Wanneer je 100% verzekert wordt bij overlijden de schuld volledig door de verzekering terugbetaald. Bij een echtpaar kan je bijvoorbeeld elk 50% verzekeren. Bij overlijden van één van de partners wordt de helft van de schuld door de verzekering betaald. De overblijvende partner dient dan slechts de andere helft van de schuld verder af te lossen. De maandelijkse last wordt aldus gehalveerd. Zo zijn alle combinaties mogelijk, bijvoorbeeld volgens het inkomen. Deze verzekering kan ook fiscale aftrek genieten zelfs onder de fiscale aftrekpost van het pensioensparen. De prijs van deze verzekering hangt af van: leeftijd, geslacht, wel of niet roker, bedrag, duur en rentevoet van de lening. De premiebetaling kan éénmalig zijn, kan jaarlijks, zesmaandelijks, maandelijks en zo meer volgens uw keuze.