Hebt u er ooit bij stilgestaan wie u zal verzorgen als dat nodig is? Want misschien komt er een dag dat u hulp nodig hebt bij de eenvoudigste dingen: ’s morgens opstaan, boodschappen doen, de trap op- en afgaan, tanden poetsen ... Tot enkele jaren geleden werd die zorgverlening amper of niet terugbetaald. Dat is sinds 1 oktober 2001, de datum waarop de Vlaamse zorgverzekering van start is gegaan, veranderd. Als u zwaar zorgbehoevend bent, neemt de Vlaamse zorgverzekering namelijk een deel van die kosten op zich. Het gaat hem dus om een tussenkomst in de niet-medische kosten. Die uitkering bedraagt 130 euro per maand sinds 1 maart 2009 zowel voor mantel- en thuiszorg als residentiële zorg.

Iedereen die in Vlaanderen woont betaalt mee voor de zorgverzekering vanaf 26 jaar. Vanaf die leeftijd dient u zich namelijk (verplichtend) aan te sluiten bij één van de zorgkassen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 25 euro per persoon en de bijdragen worden opgevraagd door de zorgkas waar je aangesloten bent (dikwijls uw ziekenfonds). Het is oppassen geblazen als je niet betaalt! Er zijn stevige boetes voorzien. Wie in Brussel woont is niet wettelijk verplicht zich aan te sluiten, men kan wel vrijwillig aansluiten.


Op deze website van de Vlaamse overheid kan u er meer over lezen.

De tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering is vrij beperkt zoals hierboven aangehaald. Daarom kunnen wij u DKV HOME CARE aanbieden, een aanvullende zorgverzekering die u tot meer dan 2000 euro per maand kan vergoeden ingeval van zorgbehoevendheid. Er zijn diverse formules en premies mogelijk. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Waar 20 jaar geleden dergelijke verzekering een exclusiviteit was is dit vandaag een verzekering geworden die zo gewoon is als een brandverzekering en een autoverzekering. Zij maakt deel uit van het gewone gezinspakket verzekeringen wegens absolute noodzakelijkheid.

Er zijn echter zeer grote verschillen in voorwaarden bij de diverse verzekeraars die hospitalisatieverzekeringen aanbieden

Als er 20 maatschappijen dergelijke polissen aanbieden zijn dit 20 verschillende polissen met verschillende waarborgen en verschillende premies. Ondoenbaar voor u om hier nog het bos door de bomen te zien. Bij ons komt het er op aan een perfecte balans prijs-kwaliteit te vinden voor u.

Hospitalisatieverzekeringen door ons kantoor aangeboden moeten minstens aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Naast de kosten tijdens de opname zijn ook nog volgende waarborgen voorzien:

Gedurende een periode van 30 dagen vóór en 90 dagen nà een hospitalisatie worden eveneens de "ambulante" kosten (dit zijn de kosten thuis) terugbetaald die in rechtstreeks verband staan met de opname. Deze worden terugbetaald:

Naast de kosten naar aanleiding van een hospitalisatie, waarborgt de polis ook de ambulante kosten bij onderstaande zware ziekten. Dit is dus een uitbreiding die de kosten terugbetaalt als er géén hospitalisatie gepaard gaat met de bewuste ziekten. Deze zware ziekten zijn:

Na tussenkomst van de mutualiteit betaalt de maatschappij de kosten terug:

Indien de mutualiteit niet tussenkomt, betaalt de maatschappij de helft van voormelde percentages op de totale kostprijs van de prestaties.

De verzekering "gewaarborgd inkomen" vindt haar ontstaan in het milieu van de zelfstandigen. Inderdaad, het sociaal statuut van een zelfstandige is veel minder goed dan het sociaal statuut van een bediende of arbeider. Alhoewel... kan u verder leven met 60% van uw inkomen?

Indien u werkongeschikt wordt door een ziekte of een ongeval in uw privé leven daalt uw inkomen drastisch

Al even nagedacht wat er met uw inkomen gebeurt in geval van ziekte of ongeval privé leven? De uitkering van het ziekenfonds bedraagt ongeveer 60% een geplafonneerd loon. Diverse voordelen in natura van uw werkgever kunnen wegvallen (gebruik auto, GSM, tussenkomst telefoon, maaltijdcheck's,... enz) Niettemin blijven diverse vaste kosten doorlopen: maandelijkse afbetaling van de lening van uw woning, kinderen die studeren, hoge medische kosten, verwarming en elektriciteit en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. De verzekering gewaarborgd inkomen betaalt u een maandelijkse som uit ingeval u werkongeschikt bent door ziekte of ongeval.

Aldus kan u uw inkomen op peil houden waardoor u niet in de financiële problemen komt. De premie is uiteraard afhankelijk van het gekozen maandelijks bedrag, uw leeftijd, de duur van de uitkeringen en zo meer. Bel of mail ons gewoon voor een vrijblijvende offerte.